Det totala antalet handelshindrande åtgärder i världen ökar och en allt större del av världshandel drabbas av åtgärderna. Detta framgår av tre nya rapporter om den globala utvecklingen av protektionism.