Producentpriserna för juli var 2,8 procent lägre än juli föregående år. Från juni till juli steg emellertid de totala producentpriserna med 0,9 procent. Under samma period steg priserna på exportmarknaden med 1,3 procent, på importmarknaden med 0,9 procent samt på hemmamarknaden med 0,3 procent.

Läs mer

The post Producentpriserna fortsatt låga appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.