Statens betalningar resulterade i ett överskott på 68 miljarder kronor 2011. Det är en kraftig förbättring jämfört med 2010 då statsbudgeten i princip var i balans. Återhämtningen i svensk ekonomi var fortsatt stark under 2011 vilket gav högre skatteinkomster.