Statens betalningar resulterade i ett överskott på 11,1 miljarder kronor i augusti. Det var 9,7 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var ett överskott på 20,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att utbetalningarna av skatteåterbäringen var högre än beräknat.