Skatteverket betalade under 2011 ut 15,3 miljarder kronor i skattereduktion för husarbete. Av det står rotarbete för cirka 13,6 miljarder kronor och rutarbete för cirka 1,8 miljarder kronor. Personer i storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala är de som flitigast använder skattereduktionen.