Industrins orderingång fortsatte att öka i mars och redovisade en uppgång på 10,5 procent jämfört med februari i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan mars detta år och motsvarande månad föregående år, ökade orderingången med 11,2 procent i kalenderkorrigerade tal.(SCB)