Antalet obetalda sms-lån som kommer till Kronofogden ökade under 2011. Över 33 000 obetalda sms-lån inkom till myndigheten förra året, en ökning med 18 procent jämfört med året innan.