Satsningarna på forskning och utveckling inom universitet och högskolor uppgick till 29,7 miljarder kronor år 2011. Detta är en ökning med drygt 2 miljarder eller 9 procent sedan år 2009.