I juli 2012 var 4 859 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 46 000 personer jämfört med juli 2011. Antalet arbetslösa var 367 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent.