Produktionen inom näringslivet ökade med 1,1 procent i december 2012 jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med december 2011 ökade produktionen med 2,1 procent i kalenderkorrigerade tal.