Produktionen inom näringslivet ökade med 1,1 procent i februari jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med februari 2012 ökade produktionen med 1,1 procent i kalenderkorrigerade tal.