Orderingången till den svenska industrin ökade med 2,0 procent i säsongrensade tal i mars jämfört med februari. Vid en jämförelse mellan mars och motsvarande månad föregående år, minskade orderingången med 6,4 procent i kalenderkorrigerade tal.