Priserna på småhus har varit oförändrade under den senaste tremånadersperioden februari – april 2013, jämfört med tremånadersperioden november 2012 – januari 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 4 procent.(SCB)