Riksdagen har utrett effekterna av den momssänkning från 12 till 6 procent på liftkort som genomfördes år 2007. Slutsatserna bekräftar skidbranschens bild. De senaste fem åren har skidanläggningarna investerat en miljard i energieffektiva snösystem och bidragit med nära 2 000 nya ungdomsjobb.