Den 1 januari 2012 blev närmare 130 nya insatsvaror tullfria. Det är framförallt varor inom plast och kemisektorn, men även varor som till exempel koncentrat och puréer för tillverkning av juicer eller elektroniska komponenter.