Det blir regelförändringar på många olika områden, som tex att åldersgränserna för att köra tunga motorcyklar, lastbilar och bussar höjs samtidigt som det blir möjligt att köra tyngre fordonskombinationer med B-körkort. Merparten av reglerna träder i kraft den 19 januari 2013.