Regeringen avser att föreslå en rad nya åtgärder för ett stramare ramverk som kan stärka den finansiella stabiliteten. Bland dessa finns fler verktyg för Finansinspektionen, förstärkt finansiering av valutareserven och ett formaliserat stabilitetsråd.

Läs mer

The post Nya åtgärder för stramare ramverk och stabilt finansiellt system appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.