Antalet bedrägerier med bluffakturor har ökat kraftigt den senaste månaden. Scandinavian Sales Group AB är ett av de blufföretag som härjar värst just nu.