Den svaga tillväxten för svensk ekonomi under fjolåret bromsar utvecklingen för byggindustrin i år. Bostadsbyggandet ökar under prognosperioden, 2013-2014, vilket gör att bostadsinvesteringarna stiger. Lokal- och anläggningsinvesteringarna agerar sänke för branschen i år, men bidrar till återhämtningen under 2014. Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer

The post Ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier: Botten är nådd appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.