Skatteverket lanserar en ny e-tjänst för att underlätta taxering av hyreshus och industrifastigheter, som kommer att taxeras 2013. Med hjälp av e-tjänsten kan fastighetsägare redan nu lämna in sin fastighetsdeklaration.