Industrins orderingång redovisade en marginell ökning på 0,3 procent i juli jämfört med juni, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan juli i år och motsvarande månad föregående år var även där utvecklingen svagt positiv med en ökning på 0,6 procent i kalenderkorrigerade tal.

Läs mer

The post Nästintill oförändrad orderingång appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.