Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har en fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital.