Sveriges export av varor och tjänster minskade med 0,2 procent och importen med 2,2 procent 2012 jämfört med 2011. Det var varuhandeln som stod för minskningen.