Tillhandahållande per telefon av tjänster avseende vårdplanering har inte ansetts som från skatteplikt undantagna sjukvårdstjänster, enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.