En majoritet av Sveriges handlare (61 procent) tycker att servicen från banken har försämrats de senaste fem åren. Störst är missnöjet med avgifter och service vid kortbetalningar. Även bankernas kontanthantering för växelpengar och dagskassor får underkänt av handlarna.