I december hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Det var en minskning jämfört med november då tillväxttakten låg på 5,3 procent. I december 2010 var tillväxttakten 7,9 procent.