För tredje året genomförs Ambassadörsveckan. I hela landet pågår under 5-9 november ett 40-tal aktiviteter där ambassadörer för kvinnors företagande väcker intresse för entreprenörskap och sprider kunskap om företagande.