Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har ägande av aktier i fastighetsförvaltande bolag inte ansetts kvalificerade till följd av att närstående utfört huvuddelen av förvaltningen.