Göran Österlund, grafisk formgivare och gravör har vunnit Riksbankens formgivningstävling om Sveriges nya sedlar. Hans bidrag ”Kulturresan” blir den konstnärliga utgångspunkten till de nya sedlarna som troligen kommer ut 2015.