Transportstyrelsen har beslutat att kravet på lokalkännedom för taxiförare som tar köruppdrag i Stockholms län upphör den 1 april 2012.