Antalet anmälningar om kreditbedrägerier till följd av identitetsstöld har ökat kraftigt de senaste åren. Totalt gjordes 3403 anmälningar under 2011 vilket är en ökning med hela 32 procent jämfört med 2010.