Under 2000-talet har den ersatta sjukfrånvaron minskat i alla yrken. Även skillnaderna mellan kvinnor och män som arbetar inom samma yrke har blivit mindre. Det är några av slutsatserna i en ny socialförsäkringsrapport från Försäkringskassan, ”Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet”.