Företagskonkurserna ökade med 4 procent i november, vilket bidrog till att nedgången hittills i år minskade till 3 procent. Detaljhandeln och fastighetsbranschen bidrog mest till månadsökningen medan transportsektorn ligger kvar på samma konkursnivå.