Företagskonkurserna vände ned i mars efter stora uppgångar i början av året. Nedgången på 8 procent var bred branschmässigt och som störst i Skåne län. Tack vare utfallet i mars uppgick konkursökningen för första kvartalet endast till fyra procent.