Året inleddes med stigande företagskonkurser och trenden fortsätter i februari då konkurserna ökade med 13 procent. Framför allt är det handeln, byggindustrin och transportsektorn som påverkas mest av den fortsatt svaga konjunkturen.