Bokföringsnämnden, BFN, har publicerat kompletterande information om remissförslaget till Löpande bokföring. Informationen finns i en skrivelse samt i en sammanställning över nya, ändrade och borttagna bestämmelser.