I 64 av landets 290 kommuner höjs den totala kommunalskatten, medan den sänks i 6 kommuner. Sammantaget ökar den genomsnittliga kommunalskatten i landet från 31,55 till 31,60 procent. För mer än 80 procent av befolkningen är dock kommunalskatten oförändrad.