Bokföringsnämnden, BFN, har i september 2012 påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag på K2-regelverk för årsbokslut (K2-ÅB). Inriktningen är att K2-ÅB ska bli ett samlat regelverk för årsbokslut för samtliga företagsformer som får upprätta årsbokslut.