Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat följande: “Enskild näringsidkare som överlåter till underpris samtliga tillgångar i form av patent och royaltyrättigheter till ett av honom ägt aktiebolag har inte uttagsbeskattats”.