Anställds förvärv av aktier från arbetsgivare genom terminsavtal på marknadsmässiga villkor föranleder ej förmånsbeskattning enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.