Barns gåva av aktier om sammanlagt 30 % i bolag till förälder som äger resterande del av bolaget har inte bedömts medföra någon inkomstbeskattning för den i bolaget anställde föräldern.
Detta enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.