Att aktieägare avstår från utdelning från bolag för att användas för bolagets gåva till en stiftelse medför inte att aktieägaren inte beskattas för utdelningen, enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.