Inkomsterna i Sverige har ökat mer än genomsnittet i EU. Samtidigt finns risk för att fler i Sverige att hamna under EU:s gräns för ekonomisk utsatthet.