I takt med den försämrade konjunkturen ökade hushållssektorn kraftigt sitt finansiella sparande under 2012. För helåret uppgick sparandet till 153 miljarder kronor.