Mellan juni och juli minskade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 1,4 procent. För perioden maj-juli var ökningen 0,5 procent, säsongrensat, jämfört med perioden februari-april. Hushållskonsumtionen ökade med 1,2 procent under juli 2013 jämfört med samma månad förra året, i kalenderkorrigerad volym.

Läs mer

The post Hushållskonsumtionen minskade i juli 2013 appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.