Hushållens låntagande i bank och bostadsinstitut dämpades betydligt under 2011. Fjärde kvartalet ökade nytagna lån med 30 miljarder, vilket är 8 miljarder lägre än samma kvartal året innan.