Under tredje kvartalet i år var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder totalt 348 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 miljarder jämfört med föregående kvartal.