Under fjärde kvartalet i fjol vände hushållens nettoutflöde ur svenskregistrerade fonder till ett inflöde på 1,4 miljarder. Hushållen redovisade ett nettoinflöde i samtliga fondkategorier bortsett från aktiefonder.