Under det första kvartalet 2012 fortsatte hushållen förra kvartalets trend med att köpa andelar i svenskregistrerade fonder. Totalt nettoköpte hushållen andelar i fonder för 1,6 miljarder. Det kan jämföras med föregående kvartal då hushållen nettoköpte fondandelar för 1,4 miljarder.