Vid en jämförelse av medelarbetstiden bland sysselsatta inom EU och Norge är medelarbetstiden i Sverige och de nordiska länderna lägre än genomsnittet. Medelarbetstiden per capita i befolkningen 15-74 år är istället högre än genomsnittet. Arbetstiden är beroende av olika förhållanden i respektive land.